Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ)

Mε έναν εύκολο και αρκετά διασκεδαστικό τρόπο μπορείτε να βρείτε τον δικό σας Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Αν βγει πάνω από 25(δείτε παρακάτω) ίσως πρέπει να αλλάξετε κάποιες ‘’κακές’’ συνήθειες. Ξεκινήστε από σωστή διατροφή και άσκηση.

Ο Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ, body mass index (BMI), είναι μία γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου. Δημιουργήθηκε το 1832 από τον Adolphe Quetelet.Λόγω του εύκολου υπολογισμού του είναι ένα ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο, πιθανών προβλημάτων υγείας ενός ατόμου σε σχέση με το βάρος του.
Για να τον υπολογίσουμε, αρκεί να γνωρίζουμε το ύψος μας σε μέτρα και το βάρος μας σε κιλά.
ΔΜΣ= Βάρος(kg) / Ύψος2 (m)
Τα όρια του ΔΜΣ απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα:

 

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε, ότι σε μια γυναίκα με ύψος 1,65 μπορεί το βάρος της να κυμαίνεται από 54,5 έως 66.5 κιλά χωρίς να θεωρείται υπέρβαρη.
Άρα και ο δείκτης μάζας σώματος είναι ένας εύκολος τρόπος για να ξέρουμε πότε πρέπει να ξεκινήσουμε ή να σταματήσουμε μια δίαιτα.